Klubové platby:

ÚČET CHIHUAHUA KLUBU :

č.ú.   č. 313445/5500.

Členský příspěvek                                                 300 Kč

Čl. přísp. žádatel                                                    400

Čl. přísp. za svod                                                    300 Kč

Čl. přísp. za svod na místě placený                       300 Kč

Čl. přísp. za individuálníi                                300 Kč + náklady

Čl. přísp. za použití KL                                           200 Kč

Čl. přísp. za zapsané štěně                                    90 Kč

Kontrola vrhu                                                            0 Kč

Cestovné                                                                  5 Kč/km

Inzerce v klubové tiskovině( pouze členové ) 1 stránka 400Kč 

                              1/2 stránky 200 Kč

Inzerce v katalogu klubem pořádané výstavy-  1 stránka 400 Kč

                              1/2 stránky 200 Kč            

Roční paušální chovatelský manipulační poplatek nečlena      600 Kč

Nečlen stejné poplatky ( po zaplacení paušálního ročního-kalendářního-chovatelského manipulačního poplatku )

 Členské roční příspěvky se platí na následující rok do konce měsíce prosince předchozího roku.

Platba po tomto datu 400 Kč - žadatel

PLATBY VŽDY PROSÍME ROZEPSAT !